Vízimentő, vízimentés, vízimentő tanfolyam, úszómesteri tanfolyam, vízi rendezvénybiztosítás, balatoni vízimentők, VMSZ
Vízimentő és úszómester szolgáltatás
Riasztás, segélykérés: +36 30 383 8383
Magunkról

Eszközeink

Ebben a rovatban kívánjuk közzé tenni eszközeink pontos leírását.

Mentés irányítási központ

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata által üzemeltetett balatoni vízimentési rendszer "agya" a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum területén található mentés irányítási diszpécserközpont. A központban szolgálatot teljesítő szolgálatvezetők és diszpécserek kötelesek szem előtt tartani a mentés alapvető szabályait, illetve képviselni munkájuk során az Egyesületet és annak jó hírét. Döntéseik meghozatalakor az emberi élet megmentését, a már bekövetkezett anyagi és nem anyagi károk lehetőség szerinti enyhítését, illetve további károk kialakulásának lehetőségeit kell szem előtt tartaniuk, és tudásuk szerint e szempontoknak legjobban megfelelően cselekedni. Mint a rendszer vezetőinek kötelességük továbbá az irányításuk alatt szolgálatot teljesítő egységek felé a fent leírtak szerint példát mutatni.

Kommunikáció
A hírközlési berendezések széles skálája található a mentés irányítási központban.

- Telefonos rendszer: Egy ISDN 2 típusú hálózati NT berendezéshez két telefonvonal tartozik (az egyik faxként üzemel), illetve található még egy hagyományos analóg telefonvonal, mely a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum belső telefonhálózatába is be van kötve. Az ISDN telefonvonalak közül a segélykérő vonal egyszerre 2 hívást tud fogadni. Fő segélykérő vonalunk egy asztali készülékbe átalakított mobil készülék. Ez a készülék egyszerre 3 hívást tud kezelni.

- Rádiós rendszer: A diszpécserközpont az irányítása alá tartozó állomásokkal, illetve az együttműködő szervezetekkel (Balatoni Vízirendészeti Kapitányság, Országos Mentőszolgálat (veszprémi bázis), Országos Meteorológiai Szolgálat) a BALATRÖNK rendszeren keresztül tartja a kapcsolatot. A trönkölt rendszer sajátosságai alapján a saját egységek irányítása elkülönített beszédcsatornán zajlik (x-L csatorna), míg a többi szervezettel az információs csatornán, a mentőkkel a segélykérő csatornán folyik a kommunikáció. A Balaton természeti sajátosságai miatt a területet két részre osztották a trönkölt rendszer szempontjából, így található keleti és nyugati site. Ehhez természetesen külön asztali készülékek tartoznak. A rendszer másik nagy előnye, hogy képes privát hívások kezelésére a tagállomások között. Ez jelenleg korlátozva van, így a tagállomások csak a diszpécserközpontot tudják hívni privát beszélgetés céljából (pl.: adatvédelmi okokból, bár a rendszer kódolt, a személyes adatok közlése baleseti szituáció alkalmával ilyen módon történik, így azt csak a közlő és a fogadó személy hallja). A rádió készülékek lehetővé teszik még, hogy az ügyeletes szolgálatvezető egyszerre több csatornát is tudjon figyelni (scan funkció), így folyamatosan figyelemmel van kísérve a rendszer segélykérő csatornái, illetve a meteorológiai előrejelzések közzététele is minden új jelentés kiadásakor megtörténik az információs csatornán (hangsúlyt fektetve a vihar előrejelzésre).

A BALATRÖNK rendszeren kívül hagyományos URH rendszeren lévő hajózási segélykérő csatornát is figyelemmel kíséri az ügyeletes, a domborzati viszonyok miatt szintén két területi egységre osztva.

- Adatrögzítés: A fax készülék kivételével az összes eddig felsorolt kommunikációs eszközön keresztül folytatott beszélgetés hangrögzítésre kerül. Ennek technikai és jogi lebonyolítása érdekében a telefonos hálózat elé egy alközpont lett beépítve, hogy tájékoztassa a hívó felet a rögzítés tényéről. A rögzített hanganyag számítógépen hallgatható vissza, illetve itt kerül archiválásra, így a későbbiek folyamán is elemezhető, felhasználható.

- GPS nyomkövetés: A mentési helyzetek gyorsabb megoldása, és a biztonságosabb végrehajtás érdekében mentőhajóink GPS-GSM (SMS) alapú nyomkövető berendezésekkel vannak ellátva. A diszpécserközpontban elhelyezett központi egység az alegységektől kapott SMS-ek alapján számítógépes szoftver segítségével térképen jeleníti meg a mentőhajókat, illetve ad részletes információt azok pontos helyéről, haladási sebességéről, akkumulátor töltöttségi szintjéről, megtett útvonaláról. A rendszer nagyban segíti a terület átvizsgálást, a korlátozott látási viszonyok közötti keresést, tájékozódást, pontra való vissza találást. Az adatokat hosszútávon tároljuk a későbbi értékelés, elemzés miatt.

Nyomkövető:
Egyedileg készített központi adatfogadó egység beépített Ericcson ipari mobiltelefonnal az alegységektől érkező SMS fogadására, dekódolására. RS-232 (soros) porti kapcsolattal a PC-hez.
Többfunkciós számítógépes térkép kezelő szoftver az adatok megjelenítésére, a rendszer irányítására.

Egyéb informatikai eszközök:

- Számítógépek: A mentés irányítási központban jelenleg 2 db IBM kompatibilis multimédiás személyi számítógép található. Az egyik gépen kifejezetten a mentés irányításával összefüggő szoftverek futnak (nyomkövető rendszer, hangrögzítő rendszer, vízimentő adat nyilvántartó rendszer). Ez a gép nincs internet kapcsolattal ellátva, illetve a rendszergazdán kívül senki más számára nem engedélyezett semmilyen adathordozó eszköz használat, hiszen itt személyes, és éppen ezért védett adatok találhatóak, illetve irányítási szempontból fontos információk, melyek sérülése, nem kívánt harmadik személyhez jutása nagyban hátráltatná a mentési munkákat. A másik számítógép van ellátva internet kapcsolattal (WI-FI), illetve itt találhatóak szervezési munkák elvégzéséhez szükséges irodai szoftverek is. A két géphez egy közös integrált irodai nyomtató-, fax-, szkenner berendezés van üzembe állítva, mely egy switch segítségével használható a két gép valamelyikén. Mindkét gép természetesen szünetmentes, villámvédett tápegységekről kapja energia ellátását, így esetleges áramkimaradás esetén is kb. 25-30 percig még üzemeltethetőek a számítógépek.

- Speciális szoftverek: A mentés irányítás, a szolgálatszervezés, és mentési eseményrögzítés összetett feladata miatt egyedi szoftver készült ezen feladatok összefogására, hatékony megoldására. A komplex feladat megoldásaként egy rendszeren belül vannak tárolva az Egyesület aktív és inaktív tagjai és adatai, a napi szolgálati helyek (strandok és mentőhajók), ezek adatai és szolgálati beosztásuk (a szolgálatteljesítő nevével, telefon elérhetőségével), a szolgálati helyen található kézi rádióadó/vevő privát hívószámai, a mentési adatok (külön strandi, hajós és búvárszolgálati bontásban), melyek a Vízirendészet által előírt formátumban vannak nyilvántartva (emailben vagy kinyomtatva küldhetőek), illetve a mentési adatok különböző szempontok alapján lekérhető statisztikai kimutatásai. Egyéb speciális szoftvereinket már említettük a hangrögzítő és nyomkövető rendszerek leírásánál.

- Balatoni Viharjelzőrendszer Információs tábla: A Rádió és Segélyhívó Infokommunikációs Országos Egyesület üzemeltetésében lévő viharjelző adatokat látja maga előtt az ügyeletes ezen a táblán. A viharjelzők állapotán kívül 7 helyen a szélsebesség és irányultságának adatai is megjelennek. (a rendszer rádió hullámok segítségével kapja az információs csomagokat a viharjelzőtornyoktól, majd azokat vizuálisan jeleníti meg egy Balaton térképen, földrajzi helyük szerint).

Egyéb eszközök:
Viharjelző rendszer megjelenítő tábla belső beépített rádió készülékkel.
Belső mobiltelefon jelerősítő.
A vízimentő diszpécserközpont egyszerre 2 fő szolgálatteljesítő (szolgálatvezető és diszpécser) munkáját 12 órás szolgálati idővel, illetve 1 fő (szolgálatvezető) 0-24 órás ügyeletét teszi lehetővé. A 0-24 órás ügyelet miatt a helység fel van szerelve egy ággyal, 2 fő részére személyes használatú szekrénnyel, televízióval, videóval, és egy kis hűtőszekrénnyel. Az épületben található illemhelyiség és zuhanyozó.

A Diszpécserközpont immár 5 éve irányítja a balatoni vízimentőket télen-nyáron, éjjel-nappal, eddig több mint 1000 közvetlen életveszéllyel járó közel 1500 főt érintő mentési szituációval!

Strandi mentés

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület vízimentési rendszerének alapját a strandi mentők és figyelőpontok adják. A zánkai Mentésirányító Központba érkező riasztások 80-90 %-a strandi vízimentőktől érkezik.
Strandi vízimentő az lehet, aki kiváló úszástudással rendelkezik, jó fizikai és mentális állapotban van és elvégzi a mentőőri tanfolyamot.
Munkavégzésének helye: kijelölt fürdőterület, melyet a parton tábla, a vízben bójasor határol.
Felelőssége az itt történtekkel kapcsolatban van.
A vízimentő kér és figyelmeztet, soha nem utasít, ha szükséges a megfelelő szervekhez fordulhat, illetve a munkaköri leírásában szereplő tevékenységeket hajtja végre. Ügyel a strand rendjére, a kultúrált fürdőzésre, a balesetek megelőzésére.
A mentési feladatok közül a strandi mentőink legfontosabb tevékenysége a megelőzés.
Szolgálatban töltött első napjukon megismerkednek a hely, a strand jellegzetességeivel (közelben lakó, elérhető orvos, mentő fogadására alkalmas helyek stb.), felmérve pl. a , veszélyesebb helyeket is.
Szolgálatuk alatt figyelemmel kell lenniük a strand lépcsőinek tisztaságára, megelőzendő az elcsúszást és egyéb baleseteket.
Partról és mentőcsónakból tartják szemmel a strand területét, a fürdőzőket és vízi sporteszköz használókat. Figyelmezetik őket a mélyvízre, távolságra, az időjárás negatív változására.
Járőrőznek a kijelölt fürdőhely szárazföldi részén is. Gondot viselnek az egyedül kószáló gyermekekre, azokra is, akik elalszanak a tűző napon, vagy megsérülnek a strandröplabda pályán.
A strandi mentők további feladata a mélyvíz figyelése is.
Baleset esetén a Balatrönk rendszerben üzemelő rádión riasztják a Zánka Központot, ahol a szolgálatvezető intézkedik vagy riasztja a mentőhajókat, illetve más szervezeteket (Mentőszolgálat,Rendőrség, Tűzoltóság stb.)
A vízben történő baleseteket csak nagy odafigyeléssel lehet észrevenni, mivel a nagy tömeg és hangzavar miatt nehéz megtalálni egy bajbajutottat.
Vízimentőink a strand területén bekövetkezett baleset esetén azonnal megkezdik az intézkedést, mentést.
Ezek lehetnek: sebkötözés, törés-rögzítés, keresés és ennek megszervezése, pánik megelőzése, vízből mentés, újraélesztés.
Feladatuk addig tart, míg a veszélyhelyzet meg nem szűnik, illetve a magasabban képzett személyzet meg nem érkezik.
II. Egyesület képviselete
Vízimentőink a strandi jelenlétükkel képviselik Egyesületünket és az Egyesület értékeit, céljait.
Vízimentőnk találkozik elsőként a bajbajutottal, a fürdőzővel,fontos tehát, hogy a mentőőr odafigyelve, elhivatottan, empatikusan és szakszerűen lássa el feladatát. Viselkedésével és egyenruhájával pedig ösztönözze a strandolókat a helyes fürdőkultúrára és a biztonságos magatartásra.
Mentőeszköz a helyzettől függően bármi lehet, ami a mentő és a bajbajutott számára is biztonságos. A strandi mentőőrök felszerelését a strand üzemeltetője biztosítja és jellemző, hogy a kötelező felszerelésen kívül nem kívánnak másba beruházni, ezért. vízimentőink a kifejezetten mentésre készült eszközök közül a következőket használják:

 • Egyenruha (megkülönböztető jelzés) • Mentőcsónak (vörös keresztes zászlóval megkülönböztetett) és annak felszerelései (mentőgyűrű és elsősegély-láda)


 • Távcső


 • Kommunikációs eszközök (Balatrönk rádiótelefon, hozzá vízhatlan tok)


  Strandi vízimentőink az egyesület egyenruhájában, Balatrönk adó-vevő rádió segítségével, az egyesület mélyvízi egységeivel összhangban végzik napi tevékenységüket.


  A "BALATRÖNK" rádiórendszerben a Balaton teljes területén a keleti- és a nyugati bázisállomás segítségével összesen 10 átjátszóállomáson keresztül nyújtja a tó és környékének teljes lefedettségét biztosító kommunikáció lehetőségét.


 • Természetesen számos eszköz készült még mentésre: pl. dobózsák, mentőszörf, DLRG-mentőöv, mentőtutaj. Ezek használata fontos lenne, mivel megkönnyítik és gyorsabbá teszik a mentést és a vízimentő biztonságát is növelik.

 • Mentőszörf, mely a bajbajutott gyors elérését szolgálja még erős áramlás és hullámzás esetén is. Anyagának köszönhetően, könnyű, így egy ember is gond nélkül tudja használni. Fizikai tulajdonságai képessé teszik egy bajbajutott ráfektetésére. Használata nem csak megkönnyíti a mentésfolyamatát, de kedvezőtlen időjárási körülmények között is biztosítja mind a bajbajutott, mind a mentő személy biztonságos partra érkezését. Hasonló modelleket használnak az ausztrál és észak-amerikai vízimentők is.
 • Evezős mentőkatamarán: Katamarán testű, kopásálló, de könnyű műanyag mentőeszköz, mely biztonságosan használható szélsőséges időjárási viszonyok között is. Előnyei a gyorsaság, alacsony merülés, könnyű manőverezési képesség és a mentő előtt kialakított platform, mely alkalmas a bajbajutott ellátásának, illetve újraélesztésének megkezdésére.


 • Egy hatékonyan használható mentőeszköz, melynek kötélvég részét megtartva, illetve a zsákrészt eldobva egy 15-20 méter hosszan kibomló felúszó- mentőkötél nyújt segítséget a vízből kimentendő bajbajutott számára. A dobózsák (polifoam borítású ólmot és csomómentes felúszó- kötelet tartalmazó eszköz, mely jól és pontosan dobható a bajbajutotthoz, használható a DLRG mentőövvel kombinálva és a vízimentő biztosítására is.) A dobás lendületéhez a kellő súlyt biztosító zsák végén egy műanyag kapaszkodó található.


 • DLRG mentőöv: Felúszó anyagból készült, karabinerekkel a bajbajutottra csatolható eszköz. Előnye, hogy a rajta található heveder segítségével a mentő mindkét kezével tud úszni, nem kell tartani a bajbajutottat, sőt a biztonságos távolságot is segít megőrizni. A Német Vízimentő Szövetség (DLRG) által kifejlesztett és használt mentőeszköz.


 • Mélyvízi mentés

  A VMSZ a strandi vízimentésen túl un. mélyvízi mentési tevékenységet is folytat. Ez tulajdonképpen a strandi mentők "hatósugarán" kívüli mentési tevékenység, amelyet mentőhajókkal végez.
  A szakszolgálat 6 saját hajóval rendelkezik. A VMSZ mentésirányítási rendszerében dolgozó együttműködő szervezetekkel kiegészülve a Balaton 10 pontján kialakított mélyvízi mentőbázison áll a bajbajutottak rendelkezésére.
  Hajóink merev műanyag testű, gumi oldalfalú, 6-6,5 m hosszú hajók, melyeken 100-115 LE- s korszerű négyütemű motorok adják a hajtóerőt. Minimum két fős személyzetük mindegyike képzett vízimentő, ill. szolgálati célú kishajóvezetői képesítéssel rendelkezik. A hajók paraméterei, ill. a személyzet felszerelése és tudása lehetővé teszik, hogy szinte minden időjárási helyzetben helyt tudjanak állni. Minden mentőhajón van Balatrönk rádió, melynek segítségével a hajók kapcsolatban állnak egymással, a mentésirányítási központtal, a strandi vízimentőkkel, adott esetben a vízirendészettel, az országos mentőszolgálattal, a meteorológiával. Állandó felszerelés a GPS nyomkövető rendszer, automata defibrillátor, alapszintű búvárfelszerelés.
  Jégolvadástól a Balaton befagyásáig egy hajónk nonstop ügyeletet tart zánkai központunkban. A többi mentőbázison május közepétől, szeptember végéig adunk szolgálatot 0 -24 órában.
  A mentőhajókat a szolgálatvezető riasztja a központba érkező bejelentés alapján. A hajók pillanatnyi helyzetét, haladási irányát a nyomkövető rendszer segítségével a szolgálatvezető folyamatosan figyelemmel kíséri, így a bejelentett balesethez éppen legközelebb lévő hajót tudja riasztani, ezzel a minimálisra csökkentve a bejelentés, ill. a helyszínre érkezés közötti időt, ami - mentésről lévén szó - életbevágó.
  A mentésirányítási központtal folytatott mindennemű kommunikáció rögzítésre és archiválásra kerül, ill. a hajók kifutását, feladatát dokumentáljuk, így az egyes események visszakereshetők, kielemezhetők, segítve ezzel a mind jobb, eredményesebb tevékenységet.
  A mélyvízi mentőegységek alapvetően a következő tevékenységi körökben dolgoznak :
  - személymentés
  - eszközmentés
  - rendezvénybiztosítás
  - a búvárszolgálattal együttműködve keresési, kármegelőzési, környezetvédelmi feladatok
  A legfontosabb, és minden esetben elsőbbséget élvező feladat a személymentés, mely térítésmentes.
  Minden egyéb tevékenységet a VMSZ díjazás fejében végez.
  Eszközmentésen értjük az elsodródott vízi eszközök felkutatását, partra juttatását, maráson, homokpadon felült hajók mentését, manőverezni képtelen hajók kikötőbe vontatását, elsüllyedt hajók kiemelését (a búvárszolgálattal együtt, speciális emelőballonok, nagy teljesítményű szivattyúk segítségével).
  A mentőhajókkal több balatoni, ill. egyéb helyszíneken zajló rendezvényt biztosít a VMSZ, többek között a nemzetközi hírű Balatonátúszást, Kék- és Fehérszalag vitorlásversenyeket, TBS Nagydíj vitorlásversenyt, EFOTT-t, Sziget fesztivált, stb.
  Búvárszolgálatunkkal együtt a mentőhajók gyakran vesznek részt vízibalesetben eltűnt személy keresésében, szükség esetén árvízi védekezésben, töltésmegerősítő munkákban, ill. környezetvédelmi, limnológiai szempontból fontos iszap- és vízmintavételezésben.

 • Castrum Yukon: Yukon Ocean Master hajótest
  Legnagyobb hosszúság: 6m
  Legnagyobb szélesség: 2,5 m
  Befogadóképesség: 7 fő
  Megkülönböztető jelzés: Borostyánsárga villogó, lobogó
  Meghajtómotor: YAMAHA 85 AETL kétütemű munkamotor
  Gyártási év: 1991.


 • Zánka Lomac: Lomac 600 Club hajótest
  Legnagyobb hosszúság: 5,95 m
  Legnagyobb szélesség: 2,47 m
  Befogadóképesség: 8 fő
  Megkülönböztető jelzés: Borostyánsárga villogó, vöröskeresztes lobogó
  Meghajtómotor: YAMAHA F 100 AET négyütemű csónakmotor
  Gyártási év: 1999.


 • Csopak Lomac: Lomac 600 Club hajótest
  Legnagyobb hosszúság: 5,95 m
  Legnagyobb szélesség: 2,47 m
  Befogadóképesség: 8 fő
  Megkülönböztető jelzés: Borostyánsárga villogó, vöröskeresztes lobogó
  Meghajtómotor: YAMAHA F 100 AET négyütemű csónakmotor
  Gyártási év: 2000.


 • Ábrahám Lomac: Lomac 650 Club/E hajótest
  Legnagyobb hosszúság: 6,46 m
  Legnagyobb szélesség: 2,55 m
  Befogadóképesség: 10 fő
  Megkülönböztető jelzés: Borostyánsárga villogó, vöröskeresztes lobogó
  Meghajtómotor: SUZUKI DF 115 négyütemű injektoros csónakmotor
  Gyártási év: 2001.


 • Almádi Lomac: Lomac 650 Club/E hajótest
  Legnagyobb hosszúság: 6,46 m
  Legnagyobb szélesség: 2,55 m
  Befogadóképesség: 10 fő
  Megkülönböztető jelzés: Borostyánsárga villogó, vöröskeresztes lobogó
  Meghajtómotor: SUZUKI DF 115 négyütemű injektoros csónakmotor
  Gyártási év: 2002.


 • YAM: YAM 430S hajótes
  Legnagyobb hosszúság: 4,28 m
  Legnagyobb szélesség: 2,1 m
  Befogadóképesség: 6 fő
  Megkülönböztető jelzés: vöröskeresztes lobogó
  Meghajtómotor: YAMAHA 30 GMHS kétütemű munkamotor
  Gyártási év: 2000.


 • Búvárszolgálat

  Vezető: A Búvárszolgálatot jelenleg az Elnökség vezeti

  A Búvárszolgálat, tevékenységét elsősorban a Balatonon és a 3 régióbeli megye belvizein fejti ki, de az országos szintű együttműködési megállapodások értelmében, bárhol és bármikor bevethető hazánkban. Célja, minden olyan az Egyesületet érintő munka elvégzése, mely búvártechnikát igényel. Elsődleges feladata az eltűnt személyek felkutatása, melyet karitatívan végez.. Emellett feladatai közé tartozik mindennemű keresés és felhozatal( bűnjel, eltűnt tárgy,elsüllyedt vízi jármű), valamint az olyan rendezvények biztosítása, mely víz alatti jelenlétet vagy gyors beavatkozást igényel. Tagjai azokból a nemzetközi búvárminősítéssel rendelkező egyesületi tagokból állnak, akik rendelkeznek speciális irányú tapasztalatokkal, és önkéntesen vállalják a szolgálattal járó kötelezettségeket. A Búvárszolgálat mindenkori vezetője fogja össze és irányítja a tagok munkáját, ezen túl az ő feladata az Egyesület Elnökségével való egyeztetés és a működéssel kapcsolatos tennivalók ellátása. A Búvárszolgálat riasztását a mentésirányítási központban lévő Szolgálatvezető rendeli el. Ez után a riasztás helyéhez legközelebb állomásozó mentőhajó a helyszínre vonul, ezzel egy időben pedig, a feladat ellátásához szükséges számú tagot és a kellő felszerelést, a Búvárszolgálat műszaki búvárszere, közúton a helyszínre szállítja. A mentőhajó személyzete elsőként a helyszínre érkezve biztosítja a területet és előkészíti a közúton érkező búvárok munkáját. A teljes létszámban felvonult búvárcsoport első feladata a tájékozódás és adat egyeztetés. Ezután a feladatok meghatározása következik, az elvégzendő munkától függően, majd a feladat végrehajtás, a csoporttagoknak kiosztott tevékenységek összehangolásával.
  Eszközök:
  A Búvárszolgálat tagjai munkájukhoz speciális felszerelési tárgyakat használnak, illetve vannak olyan eszközök, melyek jelentősen megkönnyítik és biztonságosabbá teszik az elvégzendő feladatok ellátását.

 • Búvárfelszerelés:
  Egy komplett könnyűbúvár felszerelés alapja az ABC, mely áll maszkból, uszonyból és légzőcsőből. Ezt a többi felszerelési tárgytól függetlenül is lehet használni, az un. szabadtüdős merülésekkor. Ehhez tartozik még a lebegőképességet szolgáló jacket, a légzőautomata(saját, illetve tartalék), mely képessé teszi a búvárt a víz alatti légzésvételre, a palack, melyben nagynyomású, sűrített levegő található, nyomás és mélységmérő, valamint az ólomöv, melynek segítségével tud a búvár lemerülni.

 • Száraz és nedves búvárruhák: A búvárok a kihűlés megakadályozására búvárruhát hordanak, mely a vízhőmérséklet függvényében lehet nedves és száraz. A nedves búvárruha max. 15 fokos vízig használható, lényege, hogy a ruha és a test közé befolyt víz felmelegszik testhőmérsékletűre, és ily módon szigetel. 16 foknál hidegebb vízben csak szárazruha használandó, melynek lábrésze egybe van építve a ruhával, csuklónál és nyaknál pedig, pontos záródása miatt, akadályozza meg a víz beáramlását, így a búvár teljesen száraz marad a merülés alatt.


 • Kompresszor és palackok: A víz alatti munkavégzés egyik sarkalatos pontja a levegőellátás, mely különösen nagy szerephez jut, kitelepített helyszíneknél. A Búvárszolgálat több saját palackkal is rendelkezik, melyek acélból készültek, 200 báros üzemi nyomásúak. Előfordulhat azonban olyan jellegű munkavégzés, mely során nem elegendőek a rendelkezésre álló palackok, ezért a folyamatos munkavégzés biztosítására, illetve az üres palackok utántöltésére vásárolta meg az Egyesület Lenhard and Wagner 225 típusú kompresszorát, melynek benzines, illetve elektromos motorja alkalmassá teszi a kompresszor használatát bármilyen körülmények között. A kompresszorral egyszerre két palackot lehet tölteni, teljesítménye 225 liter/perc, ami azt jelenti, hogy egy átlagos nagyságú búvárpalackot 10 perc alatt tölt föl.


 • Zagyszivattyú: Ez a berendezés nagy segítséget nyújt minden olyan helyzetben, amikor zárt, illetve körülhatárolt teret kell vízteleníteni (pl. felborult vagy elsüllyedt vitorlás). Segítségével nem csak vizet, hanem iszapot és minden képlékeny anyagot, csövek segítségével ki lehet juttatni az adott területről.
 • Aggregátor. Külső helyszíneken való munkavégzéskor tudja biztosítani a szükséges elektromos áramot.


 • Emelőballonok: A Búvárszolgálat 2 nagy, 2 közepes és 2 kis emelőballonnal rendelkezik, melyek segítségével bármilyen víz alá süllyedt tárgyat a felszínre tudnak hozni, egészen 5 tonnáig. A búvárok karabinerek és kötelek segítségével a ballonokat a felemelendő tárgyhoz rögzítik, majd a palackjukból, sűrített levegő segítségével felfújják azokat. Ezek a ballonok már több felborult vagy elsüllyedt vitorlásnál jól beváltan működtek. Az Egyesület gyártatta őket le, az ilyen irányú igények kielégítése érdekében.
 • Fémkereső: A Pulse 8X a világ élvonalába tartozó szárazföldi és víz alatti fémkereső. Az amerikai Fisherman cég gyártja, segítségével bármely fémtartalmú tárgyat meg lehet találni, mint a víz alatt, mint pedig víz felett. 60 méter mélységig működik, állítható érzékenysége révén képes érzékelni akár a legkisebb fémtárgyat is, 20-30 cm magasságból.


 • Víz alatti kommunikációs készlet. A két teljes arcot fedő maszkból és felszíni egységből álló készlet lehetővé teszi, hogy 2 víz alatt lévő búvár egymással és a felszínnel tudjon kommunikálni. Hatótávolság: kb. 200m.
 • Humminbird 997 c SI Combo szonár: A berendezés a legújabb 3D képalkotású szonár generációt képviseli, mely folyamatosan valós képet közvetít a kijelzőjére. Természetesen a berendezés sok gyakorlást és tapasztalatot igényel kezelőjétől. Nagyban megkönnyíti a vízben eltűnt személyek felkutatását, hiszen használatával töredék idő alatt megsokszorozható a vizsgált terület mérete. A berendezést a VMSZ a székesfehérvári Mc'Donalds gyorséttermek segítségével tudta beszerezni.