Vízimentő, vízimentés, vízimentő tanfolyam, úszómesteri tanfolyam, vízi rendezvénybiztosítás, balatoni vízimentők, VMSZ
Riasztás, segélykérés: +36 30 383 8383
Hírek
Vizimentés
Hasznos információk
VMSZ

A logóalkotás egy ’komoly’ játék

"Számomra a VMSZ, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata logotípiájának tervezése volt a legtanulságosabb ..."

A Salt Communications integrált kommunikációs ügynökség szakmai blogján olvasható cikkét idézzük:

"Egy ügynökségnél a kreatív feladatok között mindig előkelő helyet foglal el a logótervezés, amely az egyik legkülönlegesebb alkotói folyamat. Nemrég megtervezhettük a Corvinus Egyetem új logóját, amely az egyetemi tudás értékét és a hitelességet hivatott tükrözni a csőrében gyűrűt tartó hollóval. De akár a korábban megalkotott Folly Arborétum és Borászat logóját is kiemelhetnénk, amely lényegretörő letisztultságával nyerte el mind az ügyfél, mind a közönség szeretetét.

De mégis hogyan kezdenek hozzá a grafikusok egy ilyen nagy kaliberű folyamathoz – kvázi a semmiből? Honnan merítenek inspirációt egy új logó tervezéséhez? Megkértük grafikus kollégáinkat, hogy avassanak be minket a logókészítés misztériumába.

Nagy István tulajdonos, kreatív igazgató:

A tervezés alapvetően egy alkotó játék – mivel tétje van, ezért komoly játék. Tervezőként olyan vizuális jeleket hozunk létre, amelyeket sajátos, megkülönböztető jelleggel – jelentéssel, tartalommal – ruházunk fel, ezáltal kiválnak környezetükből. Olyan kulturálisan többrétegű erőteret képezünk, amely együttműködésre, dialógusra késztet, beazonosító és asszociatív folyamatokat indukál a befogadóban.

A tervezői folyamat közben a következő szintaktikai szempontokat mérlegeljük: mik azok a dolgok, amelyek képesek jelként működni, milyen kapcsolatban kell állnia a jelnek a témájával, milyen viszonyban kell állnia környezetével egy jelnek, témának ahhoz, hogy érthetővé váljon?

A jel összekötő szerepet tölt be a jeladó és a jel befogadója között. A jel néhány kritériuma, amire tervezőként tudatosan vagy ösztönösen törekszünk: minőségi különbséggé váljon, azaz a jel vizuális eszköztára hatékony, hatásos, esztétikailag kiművelt, önálló vizuális entitást képezzen. Ez az entitás valami, ami másmilyen, ami megkülönböztet, elkülönül, kontrasztban áll környezetével. Emellett a jel váljon rendszerbe illeszkedővé, azaz hatékonyan épüljön be abba a kulturális értékrendbe, ahova tart(ozik), vegye figyelembe a társadalmi szokásokat, kódokat. Továbbá sűrítsen, egyszerűsítsen, gyors interakcióra, cselekvésre, állásfoglalásra, párbeszédre késztessen; valamint határozott, egyértelmű állításokat tegyen közzé, következtetések levonásához segítsen hozzá. A logotípia szimbólum, metafora, ikon, imágó és imitáció, ahol a természeti formák, arányok redukálása, a hasonlóságok megtalálása, a felidézhetőség, memorizálhatóság a funkció része.

A márkát meghatározó elsődleges és másodlagos arculati elemek és az ezekből származtatott kommunikációs felületek egyetlen, meghatározó központi gondolat köré szerveződnek. Ez a márkaüzenet a legbelső körben, a vizuális rendszerünk középpontjában áll és hat kifelé.Számomra a VMSZ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata logotípiájának tervezése volt a legtanulságosabb ebből a szempontból. A jel itt elsősorban nem brand elem, nem kizárólag imázs hordozó, hanem a mentésben gyakorlati szerepet játszó, funkcionális eszköz. Itt a brand központi gondolata egyértelmű, sőt életbevágó: A mentőcsónakon, ruházaton a jelnek a nehéz látási viszonyok közepette jól láthatóan, messziről üzennie, sőt, harsognia kell a mentésre várók számára: Tarts ki, közel a segítség! A viharban, vízpárával telített éjszakai levegőben is jól látható “vizuális szirénaként” kell működni. A logotípia közben ez volt az elsődleges szempont, cél. Itt a másodperceknek felértékelődnek. Olyan elemekből építkeztünk, amelyek mélyen beivódtak kulturális nyelvkészletünkbe és így nem igényelnek dekódolást, nincsen szándékos dramaturgiai késleltetés.

Tehát egyértelműségre, gyors percepcióra, beazonosíthatóságra törekedtünk. De ez az egyértelműség tervezői szempontból egyben nehézség is, mert ami általánosan elterjedt – a mentőöv, a kereszt, a Konstantin-kereszt – nehezen alakítható egyedivé, ami a márkajelleg egyik kritériuma. A VMSZ esetében úgynevezett ligatúrával éltünk, azaz összevontunk két általános, széles körben ismert és használt elemet, így a két általánosból született egy egyedi, sűrített tartalom, amely ugyanakkor megőrizte konnotatív, asszociatív, közmegegyezésen alapuló alapjelentését is. A forma további játékos építkezésre adott lehetőséget, így a jól megalapozott és átgondolt vizuális gondolatból – a VMSZ szolgáltatási körébe tartozó almárkák feldolgozásából – komplex logotípiacsalád született (Balaton Help / Úszómester felügyelet / VMSZ Gyerektábor)."
A teljes blogbejegyzést itt olvashatjátok:
https://egycsipetso.blog.hu/2021/03/01/a_logoalkotas_egy_komoly_jatek?fbclid=IwAR1UbCC-JjynGtAENNb3sgdTFZd62o9qzTqyNU4C4S2dA2TVwBdvcfq5HYk

Ajánlataink: